За нас

Кодар ООД е основана в Пловдив през 1996 година. Предлагаме софтуерни продукти и решения за български и чуждестранни фирми. Осигуряваме проектиране, внедряване, поддръжка и други услуги в сферата на информационните технологии. За да отговарят нашите софтуерни приложения на високите стандарти и изискванията на нашите клиенти, използваме съвременни технологии за тяхното изграждане и експлоатация.

Повече от 35 опитни софтуерни специалисти съставят екипа ни - разработчици, проектанти и специалисти по качеството. Част от тях работят във фирмата още от нейното създаване. Служителите на Кодар ООД притежават различни сертификати, като:

 • Microsoft Certified Professional in Visual C# and .NET Framework;
 • Microsoft Certified Professional in Visual Basic .NET and .NET Framework;
 • Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Solutions Associate for Microsoft SQL Server;
 • Leading a Development Team Certificate by Software Engineering Institute Carnegie Mellon.

Ръководителите на проекти на Кодар ООД са преминали курс Capability Maturity Model and Integration (CMMI).

Основателят на фирмата е професор д-р Асен Рахнев, носител на „Почетен знак на град Пловдив" за приносите му в научни изследвания и подготовка на специалисти по математиката, информатиката и информационните технологии.

Приложни области:

 • Финанси и счетоводство;
 • Застраховане;
 • Транспорт;
 • Управление и организация на бизнеса;
 • Алгоритми и оптимизация;
 • Електронни услуги и електронна търговия;
 • Онлайн рекламa;
 • Мобилни приложения и приложения за терминали.

Технологии:

 • Microsoft .NET Framework, Windows Presentation Foundation, ASP.NET MVC, ASP.NET WebForms Silverlight;
 • Java, RMI/EJB, JSP, Java servlets, Spring;
 • PHP, Spring, Perl;
 • Web Services, XML, XSL;
 • OLE: ActiveX, COM, COM+, automation;
 • HTML, XHTML, CSS, JavaScript;
 • RabbitMQ, Kafka, Jenkins;
 • Databases - MS SQL Server,MySQL, Vertica, Mongo DB, Aerospike, Memcached, Interbase, Firebird.