Уеб портали

В дългогодишната си практика Кодар ООД е разработила множество уеб сайтове и приложения в сферата на образованието. Спецификите, които са разработени с цел подпомагане на учебния процес са:

  • Защитени страници

Към уеб сайтовете и порталите с учебно съдържание са изградени Защитени страници, които могат да се достъпват след въвеждане на потребителско име и парола. Тези страници могат да се използват за публикуване на учебно съдържание, което да се разреши за достъп само на оторизирани потребители – конкретно дефинирана група студенти или преподаватели.

  • Специални потребители

В администрацията на уеб приложенията са добавени отделни менюта за създаване на групи потребители, към които се определят специфични права за достъп до Защитените страници от приложението.

Групи студенти

Функционалността е много удобна при раздаване на права за достъп до Защитени страници. Например за студентите от 1 курс на една специалност се раздават права за достъп само до учебните материали, които са свързани с дисциплините, които те изучават. За 2 курс от същата специалност се раздават права за достъп до техните учебни материали и т.н.

Импорт на студенти

За улеснение на администраторите е разработена допълнителна функционалност, която позволява импорт на групи потребители от файл. По този начин в администрацията на уеб порталите могат да се добавят цели курсове студенти наведнъж.

Преподаватели

За преподавателите освен права за достъп до Защитени страници, могат да се добавят отделни права за добавяне и редактиране на съдържание. По този начин преподавателите самостоятелно могат да администрират учебното съдържание на Защитените страници, в които са поместени материали по дисциплините, които те водят.

  • Проверка на оценки

Към уеб приложенията екипът на Кодар ООД е разработил функционалност, която позволява проверка на статуса и оценките на студентите. Заявката може да се обръща директно към базата на информационната система на ВУЗ-а или към копието на базата от предишния ден.