Цени и услуги

Продукти

Цени

Продукти Публикувани са за всеки конкретен продукт в съответната страница на продукта. Подробна информация вижте тук!
Софтуер по поръчка Стойността на софтуера, обслужващ дейността на конкретен бизнес, се определя в зависимост от обхвата на дейността и функционалността на системата, на база технически проект, като всички действия се договарят между страните.
Уеб приложения и сайтове

Стойността на сайтовете се определя на база себестойност на дизайна, сложност на проекта и допълнителни функционалности.

 

 

Допълнителни услуги

За нас не е важно само да Ви спечелим като клиент, но и да Ви запазим като дългогодишен бизнес партньор. Затова нашият екип Ви предлага поддръжка и следпродажбено обслужване.

Услуги

Цени с

абонамент

Цени без

абонамент

Начално обучение за новозакупен програмен продукт

До 2 часа/ безплатно

Над 2 часа/ 20.00 лева/час

До 2 часа/ безплатно

Над 2 часа/ 40.00 лева/час
Ръководство за потребителя за програмен продукт безплатно безплатно
Обучение  и/или  консултация  за  продукт  след първоначалното обучение

до 3 пъти в месеца безплатно

при надвишаване 30.00 лева/час

40.00 лева/час
Преинсталация на лицензиран програмен продукт, поради външни за системата фактори, (предизвикани от неизправност в техниката, компютърни вируси, неправилно съхранение или подмяна на един компютър с друг) проявили се при клиента безплатно
50.00 лева/час
Поправка или корекция в операция, документ или база данни; отстраняване на операторски грешки при неправилно ползване на продукта; отстраняване на грешки, възникнали в процеса на работа безплатно
50.00 лева/час

Всички цени са без включен ДДС, който се начислява допълнително!

Всички цени, които са за час, се калкулират на започнат час!

За офис на клиента, намиращ се на повече от 10 км. от офиса на КОДАР, се заплаща допълнително по 1.00 лв./км!