Софтуер по поръчка

През последните години софтуерът за общо предназначение достигна определено ниво на зрялост и многоприложност, отвъд което едва ли може да предложи нови възможности, а се развива само за да се съобрази с последните концепции за потребителски интерфейс. Всички ние сме свидетели как популярни софтуерни продукти на практика не са еволюирали в своите последни версии по никакъв друг начин, освен да улеснят процеса на взаимодействие с потребителя. Очевидно софтуерът с общо предназначение е изчерпал нуждите за разширени възможности.

Ние вярваме, че в бъдеще разработката на софтуер ще бъде съсредоточена върху задоволяването на конкретни и персонални изисквания, а не върху изграждането на продукти за широко потребление. Поради тази причина фирмата се съсредоточава в изграждането на софтуер по поръчка на клиенти, за да удовлетвори техните конкретни нужди.

От създаването си през 1996 година до сега Кодар ООД е разработила редица софтуерни продукти и модули изработени по поръчка за своите клиенти.

Част от тях са:

 • Електронен каталог - предоставя информация за изложителите, участващи в различни мероприятия и изложби в дружества, изпълняващи панаирна дейност.
 • ИС за управление на предприятия за внос и търговия на хранителни продукти - информационната система е предназначена за следене и обработка на данни, свързани с дейностите по внос и търговия, като се следят наличности на стоки, задължения и разплащания с контрагенти, салда на банкови сметки и каси.
 • ИС за управление на търговски предприятия с производство по разходни норми - информационната система за автоматизиране на отчетността в търговска дейност със стоки и производство по разходни норми на стоки. Поддържане на цени на стоки в различни валути. Възможност за отразяване на плащанията по документи, следене на касови наличности, салда по банкови сметки, задължения към доставчици и на клиенти.
 • Наеми и ТБО - поддържа база данни с имотите на общинско предприятие и прилежащата информация към тях, начислява и отчита месечните наеми и такса битови отпадъци.
 • Печатници - бизнес информационна система за анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите в предприятия от печатарската промишленост. Калкулиране на цена и себестойност за изработка, следене на поръчки и изпълнението им, управление на складово стопанство, разчети с клиенти и доставчици, управление на готовата продукция, управление на персонала.
 • Транспорт - информационната система обслужва предприятия с основна дейност градски и междуградски транспорт или ползващи транспортни средства.
 • УнИС - системата автоматизира дейността в учебен отдел на ВУЗ. Обхваща целия процес на обучение - от записване до дипломиране на студентите.
 • Трудова медицина - уеб базиран продукт за администриране на предоставянето на обслужване от СТМ.
 • DPI Navigator - корабно застраховане.
 • Events manager - информационната система автоматизира дейността по предоставяне и фактуриране на дейности и услуги, свързани с изпълнението на панаирна, изложбена и конгресна дейност.
 • GloBul Connect Center - софтуер за комуникация с GSM модеми. Провеждане на разговори, SMS-и, връзка към интернет, бележник с контакти.