Проект на ЕС

Име на проекта: FIRST

Пълно име на проекта: "A Flexible Interactive Reading Support Tool",

Проект по Седма Рамкова Програма на Европейския съюз

Проектът FIRST е финансиран от Европейския Съюз

Номер на проекта: 287607

Сайт на проекта: http://www.first-asd.eu/

Начална дата на проекта: 01.10.2011 г.

Крайна дата на проекта: 01.10.2014 г.

За проекта:

Проектът FIRST използва иновативни езикови технологии, за да опрости документи за хора с аутизъм (ASD). Използвайки тези технологии, потребителите с аутизъм могат да конвертират стандартен документ в персонална версия, която за тях е по-лесна за разбиране. Софтуерът за автоматично конвертиране открива проблематичния език и го заменя, за да направи текста по-ясен за разбиране. Също така опростява сложната структура на текста и изяснява неяснотата, добавя снимки за илюстриране на документите, предлага навигационни инструменти и резюмета на документа.

По този начин потребителите с аутизъм ще получат възможност да четат документи с увереност и за собствено удобство, без да разчитат на чужда подкрепа както е понастоящем. Това ще позволи на потребителите с аутизъм, да получат по-добър достъп до образователни, професионални, културни и социални възможности.

Медици от партньорските страни ще работят с тестови групи от хора с аутизъм, предоставяйки им софтуерния продукт и наблюдавайки работата им с него. Те ще предоставят необходимата информация за обратна връзка и резултат от изследването.

Партньори по проекта:

 1. UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON - United Kingdom;
 2. CENTRAL AND NORTH WEST LONDON NHS FOUNDATION TRUST - United Kingdom;
 3. UNIVERSIDAD DE ALICANTE – Spain;
 4. AUTISM-EUROPE AISBL – Belgium;
 5. UNIVERSIDAD DE JAEN – Spain;
 6. PARALLEL WORLD SDRUZHENIE – Bulgaria;
 7. DELETREA SL – Spain;
 8. IWEB TECHNOLOGIES LTD - United Kingdom;
 9. KODAR OOD – Bulgaria;

Цели и задачи на проекта:

Изпълнение, внедряване и оценка на технологии, които предоставят достъпно съдържание на документи на български, английски и испански език за потребители с аутизъм, които са изложени на риск от социална изолация.

Разработената технология ще конвертира входни документи, които потребителите желаят да получат в персонална форма за улесняване на четенето с разбиране.

Определяне на допълнителни употреби, за които търговския продукт би могъл да бъде предоставен след изменение (за изучаващите езици, за опростяване на правни документи). Предвижда се и възможност продуктът да бъде разработен и за други европейски езици.

Нашият принос към проекта:

 • Адаптация на разработените компоненти за лингвистична трансформация за работа с български език.
 • Локализация на разработения краен софтуерен продукт на български език.
 • Изготвяне на план за търговска експлоатация на разработения краен софтуерен продукт.

Този проект е частично финансиран от Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на Европейската комисия (7РП, 2007-2013 г.), чрез проекта FIRST, по силата на споразумение № 287607. Тази публикация отразява единствено възгледите на авторите й. Комисията не носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.