Продукти

От създаването си през 1996 г. до момента Кодар ООД е създала и поддържа много продукти в различни приложни области:


  • Акционерни дружества
   

  • Финанси и счетоводство
    ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО
    ДОКУМЕНТООБОРОТ
    ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
    ПЕЧАТ НА БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ
    ТРЗ /ДОГОВОРИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/
    ФАКТУРИРАНЕ
    ДЕЛОВОДСТВО
 
  • Образование

  УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
    Тестова система (Система за електронно тестово изпитване и оценяване)