Образование

Кодар ООД има дългогодишен опит в разработването на приложения в сферата на образованието, които са в няколко основни насоки:

Автоматизира дейността в учебен отдел на ВУЗ. Поддържа всички необходими номенклатури, изцяло съобразени с изискванията на МОН. Обхваща целия процес на обучение - от кандидатстване до дипломиране на студентите. Изградени са множество автоматизации, справки, създават се текстови файлове по спецификация за институции. Удобен и интуитивен интерфейс, съобразен с работата на инспекторите.

Широк диапазон от различни типове уеб сайтове и портали – за публикуване на учебни материали, учебни сайтове за създаване на динамично съдържание, сайтове за специалности, сайтове за факултети и университети.

  • Тестова система (Система за електронно тестово изпитване и оценяване)

Специализирана е за създаването на параметризирани тестови задачи, генериране на тестове, провеждане на изпити и автоматично оценяване.

Екипът на Кодар ООД е реализирал интеграция между отделните приложения. По този начин се спестява време от попълване на една и съща информация в различните приложения, данните са унифицирани, запазва се връзката между тях, възможностите за грешки се минимизират.