Лицензиране и абонамент

Клиентът, който е сключил с КОДАР ООД договор за абонаментно обслужване, получава:

  • Лиценз за закупения и инсталиран програмен продукт;
  • Ъпдейти на програмния продукт, в зависимост от нововъзникналите промени в програмата, до крайния срок на договора за абонамент;
  • Ръководство за потребителя;
  • Първоначално обучение на екип служители, от страна на клиента, които ще работят реално с програмата, съгласно ценовата листа;
  • Обучение и/или консултация за продукта след първоначалното обучение. Обученията и консултациите се провеждат по телефона или в офис на клиента, съгласно ценовата листа.

Клиентът, който е закупил програмен продукт, без договор за абонаментно обслужване, получава:

  • Едногодишен лиценз, за закупения програмен продукт;
  • Право за изтегляне на нови версии на програмния продукт, от сайта на КОДАР ООД, до изтичане на едногодишния лиценз;
  • Услуги, съгласно ценовата листа;
  • След изтичане на едногодишния лиценз, клиентът може да продължи да ползва продукта без възможност за обновяване. Едногодишният лиценз може да бъде подновен след заплащане на 25% от цената на продукта.