Фактуриране

След 31.03.2019 г. продуктът може да се използва само са издаване на фактури за плащане по банков път (не е налице задължение за издаване на фискален бон). В този случай продуктът не е софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), съответно той не следва да отговаря на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г.
 • Автоматизиране отчетността на продажбите на стоки и услуги;
 • Издаване на фактури, дебитни и кредитни известия, протоколи;
 • Издаване на проформи фактури;
 • Създаване на електронни фактури;
 • Отпечатване на фактури на английски език;
 • Поддържа основания за начисляване/неначисляване на ДДС;
 • Извежда Дневник на продажбите и справки за продадените стоки за зададен период;
 • Възможност за настройка на изгледа на фактурата под Windows на български/ английски език, добавяне на лого на фирмата към документа и др.;
 • Експортиране на документите към външни системи в xml формат.
Продуктът обслужва дейността на едно търговско дружество. Няма ограничение в броя на работните станции, използващи системата. За повече фирми се закупуват отделни инсталации, като се предлага отстъпка по договаряне.

Цената на продукта е без ДДС и е описана в таблицата, както следва:

Продукт Цена в лева
Фактуриране 400.00 лева

Ръководство за продукта и демо версия, може да изтеглите оттук:

Ръководство* Демо версия

Демо версията на продукта не позволява въвеждане на повече от три фактури.

За да стартирате демо версията на продукта, използвайте:

 • потребителско име: admin
 • парола: admin

* За да отворите ръководството е необходимо да инсталирате Adobe Acrobat Reader.