Двустранно счетоводство

Автоматизира отчетността на фирмата при обработка на първични счетоводни документи. Притежава интуитивен интерфейс и вградени функционалности, позволяващи на потребителя бързо и лесно осчетоводяване на документите.

 • Съставяне на индивидуален сметкоплан;
 • Въвеждане на начални салда на сметки (материали, продукция, валути);
 • Редакция на счетоводни операции, независимо от периода на завеждане;
 • Копиране на документ с прилежащите му данни и счетоводни контировки;
 • Изготвят се оборотни ведомости, главни книги, журнали, хронологични справки, справка-декларация, VIES, дневници на покупки и продажби с изход на магнитен носител за данъчните служби, съобразени с изискванията на българското законодателство и актуализирани с последните нормативни промени;
 • Възможност за следене на задължения и плащания по документи;
 • Инструменти за отчетност на материали, продукция и валути;
 • Експорт на данни и справки към Microsoft Excel и текстови файлове;
 • Импорт на данни от програми на Кодар – Фактуриране, Дълготрайни активи и ТРЗ.

Продуктът обслужва дейността на едно търговско дружество. Няма ограничение в броя на работните станции, използващи системата. За повече фирми се закупуват отделни инсталации, като се предлага отстъпка по договаряне.

Цената на продукта е без ДДС и е описана в таблицата, както следва:

Продукт Цена в лева
Двустранно счетоводство 700.00 лева

Ръководство за продукта и демо версия, може да изтеглите оттук:

Ръководство* Демо версия

Демо версията на продукта не позволява въвеждане на повече от петдесет счетоводни документа.

За да стартирате демо версията на продукта, използвайте:

 • потребителско име: admin
 • парола: admin

* За да отворите ръководството е необходимо да инсталирате Adobe Acrobat Reader.