Документооборот

 • Автоматизира дейностите по завеждане и извеждане на кореспонденцията;
 • Предоставя възможности и средства за пълно следене на движението на документите:
  • Получаване;
  • Регистрация (издаване на вх. номер);
  • Отчет;
  • Обработка;
  • Отговор на постъпилата информация (издаване на изх. номер);
  • Архивиране;
  • Търсене по избран критерий.
Продуктът обслужва дейността на едно търговско дружество. Няма ограничение в броя на работните станции, използващи системата. За повече фирми се закупуват отделни инсталации, като се предлага отстъпка по договаряне.

Цената на продукта е без ДДС и е описана в таблицата, както следва:

Продукт Цена в лева
Документооборот 800.00 лева

Ръководство за продукта и демо версия, може да изтеглите оттук:

Ръководство* Демо версия

Демо версията на продукта не позволява въвеждане на повече от десет документа за входяща и десет документа за изходяща кореспонденция.

За да стартирате демо версията на продукта, използвайте:

 • потребителско име: admin
 • парола: admin

* За да отворите ръководството е необходимо да инсталирате Adobe Acrobat Reader.