Акционерна книга

Автоматизира процеса на обработка на информацията, свързана с капитала на акционерното дружество:

 • Въвеждане на номинални и емисионни стойности;
 • Завеждане на акционерите в дружеството;
 • Пакети акции на акционери и съсобственици;
 • Издаване на поименни удостоверения за собственост на акции;
 • Отпечатване на страниците от книгата на акционерите;
 • Издаване на дубликат;
 • Отразяване на джиро (продажба на акции);
 • Разпределяне на дивидент за година;
 • Отбелязване на залог на пакет акции.

Акционерно събрание:

 • Организиране и провеждане на акционерно събрание;
 • Записване на дневен ред и въвеждане на гласуването;
 • Изчисляване и извеждане на резултатите от гласуването - протоколи.

Съдържа различни видове справки за период/ към дата:

 • Книга на акционерите;
 • Акционери към дата;
 • Издадени удостоверения и дубликати за период;
 • Извършени джиросвания за период;
 • Резултати от гласуване;
 • Движения на акции;
 • Залози на пакети акции към дата и др.

 

Програмният продукт Акционерна книга е съобразен с Търговския закон.

Продуктът обслужва дейността на едно търговско дружество. Няма ограничение в броя на работните станции, използващи системата. За повече фирми се закупуват отделни инсталации, като се предлага отстъпка по договаряне.


Ръководство за продукта и демо версия, може да изтеглите оттук:

Демо версия

Демо версията на продукта не позволява въвеждане на повече от трима акционери.

За да стартирате демо версията на продукта, използвайте:
 • потребителско име: admin
 • парола: admin

  * За да отворите ръководството е необходимо да инсталирате Adobe Acrobat Reader.